FAP-1210L-160川字網面四向插塑膠棧板

塑膠棧板-川字型塑膠棧板

 

單面式【川字型塑膠棧板】

川字型網面塑膠棧板
川字型密面塑膠棧板

川字型塑膠棧板-FSPR2系列
川字型密面塑膠棧板 【密面2方插】

 適用機型

FSPR2-1110-140川字密面二向插塑膠棧板

 FSPR2-8060-128川字密面二向插塑膠棧板

FSPR2-9065-130川字密面二向插塑膠棧板

型 號

尺寸(**/mm)

靜荷重/動荷重(KG)

FSPR2-8060-128

800*600*128mm

3000kg/ 1000kg

FSPR2-9065-130

900*650*130mm

3000kg/ 1000kg

FSPR2-1110-140

1100*1000*140mm

3000kg/ 1000kg

FSPR2-1111-140

1100*1100*140mm

3000kg/ 1000kg

FSPR2-1211-140

1200*1100*140mm

3000kg/ 1000kg

FSPR2-1411-140

1400*1100*140mm

3000kg/ 1000kg

 

 

 

川字型塑膠棧板-FSP2系列
川字型網面塑膠棧板 【網面2方插】

 適用機型

FSP2-1006-127川字網面二向插塑膠棧板

型 號

尺寸(**/mm)

靜荷重/動荷重(KG)

FSP2-1006-127

1000*600*127mm

3000kg/ 1000kg

 

 

 

川字型塑膠棧板-FAP系列
川字型網面塑膠棧板 【網面4方插】

 適用機型

FAP-1210L-160川字網面四向插塑膠棧板

 FAP-1212-170川字網面四向插塑膠棧板

FAP-1110L-150川字網面四向插塑膠棧板

型 號

尺寸(**/mm)

靜荷動/動荷重(KG)

FAP-1108L-140

1100*800*140mm

2000kg/ 1000kg

FAP-1109L-150

1100*900*150mm

3000kg/ 1000kg

FAP-1110L-150

1100*1000*150mm

2000kg/ 1000kg

FAP-1111-170

1100*1100*170mm

4000kg/ 1000kg

FAP-1208L-140

1200*800*140mm

2000kg/ 1000kg

FAP-1210L-160

1200*1000*160mm

3000kg/ 1000kg

FAP-1210-168

1200*1000*168mm

4000kg/ 1000kg

FAP-1211-170

1200*1100*170mm

4000kg/ 1000kg

FAP-1212-170

1200*1200*170mm

4000kg/ 1000kg

 

 

 

川字型塑膠棧板-FAPR系列
川字型密面塑膠棧板 【密面4方插】

 適用機型

FAP-1212-168川字型密面四向插塑膠棧板

 

 

型 號

尺寸(**/mm)

靜荷重/動荷重(KG)

FAPR-1210-165

1200*1000*165mm

5000kg/ 1500kg內置鋼管

FAPR-1212-165

1200*1200*165mm

5000kg/ 1500kg內置鋼管